KDU.breadcrumbs.homeAktuality Doprava v Hradci Králové
Zpět

Doprava v Hradci Králové

Přidáno 29. 8. 2022
Ilustrační foto
Ing. Jan Zajíc (kandidát č. 13)
Když málo znamená hodně aneb doprava v Hradci. Proč nejsou řešením obří díry v zemi a tuny betonu a asfaltu v krajině za každou cenu?

Doprava je důležitou součástí života města a dovolím si tvrdit, že není strany, která by se tomuto tématu v předvolebních časech nevěnovala. Není se čemu divit, většinou se jedná o nemalé investice, z nichž většina má dlouhodobý přesah, a plno z nich hýbe veřejným míněním velmi dlouho (za všechny například rekonstrukce Velkého náměstí, křižovatka Mileta). Nejedná se však pouze o plánované realizace, ale i o ty již realizované – za všechny křižovatka u Koruny, která se nepříliš povedla. Nemuselo tomu tak však být. Město disponuje poradními orgány, ve kterých často sedí odborníci napříč celým politickým spektrem. Bohužel však často nejsou vyslyšeny, nebo v horším případě nejsou tito lidé o chystaných projektech včas informováni. Jako modelový příklad lze uvést stavbu severní a jižní tangenty. Zatímco se odborná veřejnost shoduje na nutnosti stavby dostatečně dimenzovaného severního obchvatu (financovaného z krajského rozpočtu), město téměř přes mrtvoly prosazuje prioritizaci jižní spojky (navíc financované městem). Stejně tak nedávají příliš smysl prosazované megalomanské dopravní stavby jako Nová Zelená (tři pruhy v každém směru), která dovede dopravu pouze ke Kuklenskému podjezdu (a v první fázi ani to ne), nebo stavba podzemního parkoviště pod starým městem. Toto smýšlení odpovídá období 70. let minulého století. Hlavní nevýhodou není pouze astronomická cena (kterou si vzhledem k zadlužení město nebude moci v dohledné době dovolit), ale i extrémně dlouhá doba realizace.

Dnešní trend jde přesně opačným směrem. Místo toho, abychom v první řadě začali projektovat lití betonu (ač je to v mnoha případech velmi líbivé a ve volebních kampaních vizualizace hezky zaujmou), je potřeba v prvé řadě zvážit, zda se nedá věc vyřešit například úpravou jízdního řádu nebo překreslením čar na silnici, a teprve když tato řešení již nedostačují, je potřeba stavět. Úprava jednosměrek, nebo čára na silnici stojí výrazně méně než tuny stavebního materiálu, zároveň však je jejich realizace podstatně rychlejší.

Nemá cenu slibovat, že většinu dopravních problémů vyřešíme (ač to někteří konkurenti dělají). Objektivně toto není možné za jedno ani dvě volební období. Důležité je tedy především nastavení směru, kterým se bude naše město ubírat a tento se snažit vysvětlovat napříč politickým spektrem, aby byl v dlouhodobém měřítku konstantní a čitelný. Hradci ujíždí vlak a opájí se historickými hesly jako Salón Republiky nebo Hradec – město cyklistů. Dlouhodobý trend však stáčí kormidlo jinam. Míříme k městu, kde pro cestu na nákup, do práce nebo do školy musíme sednout do auta, cyklisté a chodci se necítí bezpečně, protože jsou ohrožováni jiným provozem a jsou jim do cesty stavěny bariéry v podobě nejrůznějších schodů nebo obcházek a městský rozpočet je zatěžován údržbou a provozem megalomanských staveb. Nemusí tomu však v budoucnosti tak být. Dobré příklady můžeme nalézt jak v zahraničí, tak i v nedalekých Pardubicích.