KDU.breadcrumbs.homeAktuality Hradec pro všechny? Všichni pro Hradec!
Zpět

Hradec pro všechny? Všichni pro Hradec!

Přidáno 6. 9. 2022
Ilustrační foto
Ing. Růžena Divecká (lídryně kandidátky)

Naším ústředním mottem je Hradec pro všechny a všichni pro Hradec. Vyjadřuje potřebu komunikace a vztahu mezi vedením města a jeho občany. Našich 5 priorit vyjadřuje to, oč budeme usilovat. Chceme, aby vedení našeho města vnímalo potřeby jak svých obyvatel, tak i návštěvníků, hájilo potřeby občanů, veřejné prostředky využívalo promyšleně a neupřednostňovalo tak výrazně určité zájmové skupiny (jako např. zbytečně drahý fotbalový stadion). Chceme řešit nejen velké investice, ale i každodenní drobnosti, protože každá velká věc se skládá z detailů.

Přejeme si, aby naše město bylo i nadále přátelské rodinám a seniorům, aby pamatovalo na vytváření těch nejlepších podmínek pro život – přívětivý veřejný prostor, dostupné bydlení, vzdělávání, pracovní příležitosti, zdravotní a sociální péči, trávení volného času bez bariér a příjemné mezigenerační soužití. Chceme, aby naše město využilo mnohem víc svůj potenciál pro konání mezinárodních kongresů a stalo se oblíbenou a navštěvovanou turistickou destinací, a to s ohledem na bohaté kulturní dědictví ve městě i zajímavosti v blízkém okolí (Bojiště války 1866, hradecké lesy,…).

Má na to, aby rozvinulo více mezinárodní spolupráci i na úrovni vědy, kultury, sportu a dalších odvětví.

Naším cílem je otevřít větší prostor pro aktivní zapojování občanů města do jeho správy, do rozhodování o jeho rozvoji. Každý z nás nese jistou míru odpovědnosti a má nejen právo, ale i povinnost se spolupodílet na životě v komunitě. Hledáme cesty, jak rozvíjet formy zapojení a spolurozhodování – komise místní samosprávy, občanské iniciativy, setkání vedení města s občany…