KDU.breadcrumbs.homeAktuality Milostivé léto II
Zpět

Milostivé léto II

Přidáno 19. 9. 2022
Ilustrační foto

Stejně jako v loňském roce, i letos je možné využít akce nazvané „Milostivé léto“, která bude trvat od 1. září do 30. listopadu 2022. Platbu je nezbytné provést v daném časovém rozmezí, jedinou výjimkou je situace, kdy exekutor neodpoví ve stanoveném termínu. Díky Milostivému létu je tak možné se zbavit příslušenství dluhů vůči veřejným institucím či státním firmám a znatelně snížit částku, kterou je potřeba zaplatit. Při využití této možnosti bude možné v uvedené době zaplatit pouze původní dlužnou částku (jistinu) zvýšenou o částku ve výši 1 815 Kč na náhradu nákladů exekutorovi. Dojde tak k odpuštění všech úroků, penále a dalších poplatků.

Dluh může být odpuštěn:

 • fyzické osobě, která není v insolvenčním řízení a jejíž exekuce je vedena soudním exekutorem.

Milostivé léto se vztahuje na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 kvůli dluhům u…

 • Státu, samospráv, měst, úřadů
 • Státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných škol
 • Městských, státních a polostátních firem (např. ČEZ, České dráhy či dopravní podniky)
 • Zdravotních pojišťoven, státních nemocnic
 • Českého rozhlasu či České televize

Jak postupovat?

 • Zjistěte si své exekuce v Centrální evidenci exekucí. Pokud nevíte jak, na helplince 770 600 800 vám poradí či pomohou.
 • Doporučeným dopisem nebo datovou schránkou sdělte exekutorovi, že Milostivého léta II využijete. Pokud neznáte stávající výši dluhu, můžete jej zároveň požádat o tuto informaci.
 • Do 30. listopadu 2022 doplaťte svůj původní dluh zvýšený o částku 1 815 Kč na účet exekutora. Do poznámky uveďte např. „Úhrada jistiny – Milostivé léto, Jméno Příjmení“.
 • Pro jistotu informujte exekutora o zaplacení Vašeho dluhu ještě jinými prostředky.
 • Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí splacení Vašich dluhů.

Co když exekutor nekomunikuje?

 • Když požádáte exekutora o sdělení výše zbývajícího dluhu do 15. listopadu 2022 a on do 15 dnů neodpoví, tak se lhůta k úhradě dluhu prodlužuje o počet dnů, o který soudní exekutor lhůtu 15 dnů překročil, a neskončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy jste odpověď obdrželi.
 • Když exekutor vůbec neodpoví: je možné podat podnět či stížnost u Exekutorské komory České republiky.

Exekuce jen na příslušenství?

Exekuce vedené jen pro vymožení příslušenství dluhu se budou od 1. září 2022 považovat za uhrazené, a to i bez požádání.

A co má Milostivé léto společné s komunální politikou?

Čím více občanů města Hradec Králové se dostane z dluhové pasti, tím lépe se bude žít všem.

Nebuďme lhostejní!

milostiveleto.cz