Zpět

Mgr. Hana Šimáčková

speciální pedagožka, poradkyně pro oblast sexuality a vztahů lidí se zdravotním postižením, lektorka

Proč kandiduji

Rozhodla jsem se kandidovat v rámci Koalice pro Hradec. Mou motivací jsou především lidé, kteří v tomto uskupení jsou a kterých si lidsky moc vážím. Jsou také skvělými odborníky ve svých profesích. Svou odborností jsou připraveni pomáhat. Myslím, že všichni společně vnímáme, že komunální politika je především služba občanům města. a právě to mi je velmi blízké.

Ráda bych se v případě zvolení věnovala následujícím oblastem:

  • Podpora zavádění smysluplných inovací v mateřských a základních školách, vnímám nutnost většího naslouchání potřebám žáků a rodičů, aby se mohli aktivněji podílet na směřování škol zřizovaných městem Hradec Králové.
  • Podpora rozšíření nabídky vzdělávání pro děti v předškolním a základním vzdělávání.
  • Podpora spolupráce s existujícími alternativními školami a školkami.
  • Podpora zaměstnávání lidí se zdravotním postižením – magistrát města Hradce Králové by se mohl stát příkladem dobré praxe zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro další zaměstnavatele a tím je motivovat.

Oblast znalostí

Sociální oblast, sociální podnikání, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, školství.

Politická příslušnost

Bez politické příslušnosti.

Povolání

Speciální pedagožka, vedoucí sociálního podniku BISTRO u dvou přátel obecně prospěšné společnosti SKOK do života, specializovaná sociální pracovnice pro oblast sexuality a vztahů dospělých lidí s mentálním postižením, konzultantka v oblasti sociálního podnikání pro MPSV.

Stručný životopis

Narodila jsem se roku 1985 v Hradci Králové, zde žiji dodnes s manželem Miroslavem. Toto město mám spojeno s mnoha krásnými vzpomínkami a žiji v něm moc ráda. Ačkoli je zde stále dost věcí, které by bylo potřeba zlepšit.

Již za svých studií oboru speciální pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze jsem začala pracovat v královéhradecké obecně prospěšné společnosti SKOK do života, která pomáhá mladým lidem s mentálním postižením samostatně bydlet a pracovat. v roce 2012 jsme spolu se sedmi lidmi s mentálním postižením otevřeli sociální podnik BISTRO u dvou přátel, kde postupem času získalo práci 25 lidí s mentálním postižením, psychiatrickým onemocněním a také smyslovým postižením. Těmto lidem práce v BISTRU pomáhá začít samostatně bydlet, žít podle svých představ a možností a aktivně se podílet na životě města, které mají rádi. Díky zkušenostem, které jsem tu nasbírala, jsem se mohla stát lokálním konzultantem sociálního podnikání pro MPSV a pomáhat tak dalším lidem tvořit podobné podniky.

Občanská angažovanost

Roku 2014 jsem se začala aktivně věnovat komunální politice v rámci uskupení Koalice pro Hradec. Od roku 2014 jsem členkou komise rady města pro výchovu a vzdělávání, od listopadu 2017 členkou pracovní skupiny komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové pro osoby se zdravotním postižením.

Nyní kandiduji znovu do komunálních voleb a jsem připravena pracovat pro naše město – Hradec Králové.

Kontaktujte mě

Jméno a příjmení*
Město
E-mail*
Kraj
Telefon
Bezpečnostní kód
 Security code
Povinná pole jsou označena hvězdičkou (*)
Předmět
Vaše zpráva
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.